OPIEKA ADMINISTRACYJNA NAD LOKALEM MIESZKALNYM
 
OFERUJEMY:
- Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
- Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości umożliwiających korzystanie z oświetlenia, zimnej wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości;
- Usuwanie awarii i ich skutków na terenie nieruchomości;
- Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właściciela lokalu;
- Wynajem nieruchomości, w szczególności zawieranie umowy najmu lokalu
- Zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;
- Przesyłanie drogą elektroniczną korespondencji w szczególności faktur dotyczących opłat z tytułu zawartych umów o dostawę mediów;
- Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
- Windykacja opłat należnych od najemców lokalu w postępowaniu sądowym i pozasądowym;
- Zapewnienie usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;
- Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń nieruchomości;
- Zawarcie umowy ubezpieczenia;
- Zawarcie umowy o ochronę i monitoring;
- inne czynności w zależności od potrzeby.

PROPONUJEMY STAWKĘ OD 200,00 ZŁ/MIESIĘCZNIE ZA USŁUGĘ OPIEKI ADMINISTRACYJNEJ NAD LOKALEM MIESZKALNYM.
 
WSZYSTKIE PODANE CENY DOTYCZĄ OBSŁUGI LOKALI MIESZKALNYCH.
W PRZYPADKU OBSŁUGI LOKALI UŻYTKOWYCH, DORADZTWA, OBSŁUGI PRAWNEJ ORAZ REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI DO PODANYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ 23% PODATKU VAT.

JEŚLI POSIADACIE PAŃSTWO WIĘKSZĄ ILOŚĆ OBIEKTÓW DO PROWADZENIA ICH OBSŁUGI MOŻECIE BYĆ PEWNI UZYSKANIA DUŻYCH RABATÓW.

WSZYSTKIE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt