Administracja nieruchomością polega na bieżącym wykonywaniu czynności nie przekraczających działań w ramach zwykłego zarządu rzeczą, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów oznaczonych przez Właścicieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniający utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej nie pogorszonym.

Oferujemy państwu 3 PAKIETY USŁUG na Administrację Nieruchomościami.
 

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt