Prowadzenie spraw na drodze postępowania sądowego, administracyjnego oraz egzekucyjnego.
Windykacja należności czynszowych oraz innych pożytków z nieruchomości oraz zaliczek.
Poszukiwanie właścicieli i spadkobierców.
Sprawowanie kurateli nad majątkiem oraz osobami.
Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
Prowadzenie spraw lokalowych.
Przygotowanie treści uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi w przepisach prawa procedurami.

Koszt: 300,00 zł/miesięcznie + podatek VAT |
prześlij zapytanie »
 

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt