Prowadzenie spraw na drodze postępowania sądowego, administracyjnego oraz egzekucyjnego.
Windykacja należności czynszowych oraz innych pożytków z nieruchomości oraz zaliczek.
Poszukiwanie właścicieli i spadkobierców.
Sprawowanie kurateli nad majątkiem oraz osobami.
Przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
Analiza ofert dotyczących dostaw, robót i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości.
Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
Prowadzenie spraw lokalowych.
Przygotowanie treści uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi w przepisach prawa procedurami.
Badania kosztorysów robót.
Organizowanie przetargów na usługi i dostawy.
Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót.
Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi.
Przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów na planowane remonty (np na termomodernizację).
Badanie rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami dokonywanych rozliczeń księgowych, planów gospodarczych, naliczeń finansowych, rozliczeń planów gospodarczych, rocznych sprawozdań finansowych, kosztów utrzymania nieruchomości oraz uzyskanych przychodów, opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego, windykacji należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
Analizy przychodów i kosztów utrzymania budynku.
Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.

Koszt: 400,00 zł/miesięcznie + podatek VAT  |
prześlij zapytanie »
 

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt